:-( Wygląda na to że masz Adblocka. Utrzymujemy się z reklam żeby móc dostarczyć Ci wiadomości z Twojego regionu za które nie musisz płacić, czy mógłbyś rozważyć jego wyłączenie?

Rozliczenie w PIT 37 wyjazdu na urlop samochodem firmowym 

Firmy, Rozliczenie wyjazdu urlop samochodem firmowym  - zdjęcie, fotografia

Samochód firmowy jest nie tylko narzędziem pracy. Bardzo często pracownicy  mogą korzystać z aut flotowych także w jazdach prywatnych. Zakres prywatnego wykorzystania samochodu służbowego określany jest w polityce flotowej firmy. Często jest on na tyle szeroki, że pozwala na wyjazd autem firmowym na urlop w kraju i za granicą. 

Nieodpłatne świadczenie w PIT 37

Kiedy pracownik korzysta z  samochodu firmowego w czasie prywatnego wyjazdu urlopowego, powstaje nieodpłatne świadczenie pracodawcy na rzecz podwładnego. 

Takie świadczenie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych traktują jako przychód pracownika, który jest opodatkowany podatkiem dochodowym. Doliczany jest on do pensji pracownika  i należy wykazać go w deklaracji rocznej PIT 37 (ewentualnie PIT-36).
Wynika to z przepisu uznającego za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy wszelkich wypłat pieniężnych oraz świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalentów wyrażoną w wartości pieniężnej, niezależnie od źródła finansowania tych wypłat i świadczeń. W art. 12 ust. 1 ustawy o PIT wymienione są wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT).

Roczną deklarację podatkową PIT- 37 składają podatnicy uzyskujący przychody od płatników (pracodawców, organów rentowych). Jeśli pracownik uzyska też inne dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, składa PIT-36. Rozliczenia roczne pit łatwo wykonać korzystając z dostępnego w internecie bezpłatnego programu PITax.pl Łatwe podatki.

Koszty eksploatacji samochodu służbowego podczas wakacji 

Kwestie dotyczące kosztów eksploatacji samochodu firmowego podczas wyjazdu na wakacje powinny być precyzyjnie uregulowane w polityce flotowej firmy. Dobrze mieć jasność, kto pokrywa na przykład koszty paliwa, czy płynu do spryskiwaczy, Firmy przyjmują  różne rozwiązania w tym zakresie. Pracodawca może pokrywać w całości wszystkie koszty związane z eksploatacją pojazdu w trakcie urlopu lub jedynie część wydatków. Firma może też przyjąć, że wydatki związane z użytkowaniem auta przez pracownika na urlopie musi pokryć sam  pracownik. 

Określenie przychodu pracownika


Ustalenie kwoty, jaka powinna być doliczona z tytułu używania samochodu służbowego na urlopie do wynagrodzenia pracownika za pracę i tym samym powiększyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym było dość skomplikowane, dlatego od 1 stycznia 2015 roku została wprowadzona nowelizacja w tym zakresie. Celem zmian legislacyjnych obowiązujących od 1 stycznia 2015 było wyeliminowanie problemów precyzyjnego określenia wartości nieodpłatnego świadczenia. Znowelizowane przepisy przewidują, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych ustala się w wysokości ryczałtowej zależnej od pojemności silnika:
•    250 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika do 1600 cm3,
•    400 zł miesięcznie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1600 cm3.
W przypadku, gdy korzystanie przez pracownika z samochodu służbowego do celów prywatnych trwa tylko przez część miesiąca, wartość świadczenia ustala się za każdy dzień wykorzystywania samochodu do celów prywatnych w wysokości 1/30 wskazanych kwot:

•    8,33 zł dziennie – dla samochodów o pojemności silnika do 1 600 cm3,
•    13,33 zł dziennie – dla samochodów o pojemności silnika powyżej 1 600 cm3 (art. 12, ust. 2a i 2b ustawy o PIT).

Przykład:

Pan Arkadiusz uzyskał pozwolenie pracodawcy na wyjazd samochodem firmowym na rodzinne wakacje na okres 10 dni. Pojemność silnika pojazdu wynosi  2 000 cm3. Do wyliczenia wartości dodatkowego przychodu, jaki wygenerowało u pracownika używanie auta, należy ryczałt przysługujący za 1 dzień (13,33 zł). pomnożyć przez 10 dni. Przychód pracownika wyniesie 133,30 zł. Taką kwotę pracodawca doliczy do miesięcznej pensji pracownika. Podatek zostanie potrącony łącznie od dochodu i zaliczka odprowadzona do urzędu skarbowego. Kwotę dochodu pracownika i zaliczki na podatek dochodowy pracodawca wykaże w informacji rocznej PIT-11, na podstawie której pracownik wypełni PIT-37 lub PIT-36.

Określenie praw i obowiązków użytkownika pojazdu firmowego

Korzystanie z samochodu służbowego w celach prywatnych to przywilej. Pracownik musi też mieć świadomość, że ciążą na nim  obowiązki i odpowiedzialność związane z użytkowaniem pojazdu. 

Obowiązkiem kierowcy jest dbanie o samochód i jego prawidłowa eksploatacja. Pracownik ponosi odpowiedzialność za nieprawidłową eksploatację pojazdu i może zostać obciążony kosztami napraw samochodu służbowego np wtedy, gdy pojazd ulegnie poważnej awarii ewidentnie z jego winy. 

W przypadku awarii lub kolizji w trakcie urlopu koszty naprawy samochodu najczęściej pokrywane są z polisy ubezpieczeniowej. Jeśli firma ubezpieczeniowa ze względu na okoliczności obciążające kierowcę odmówi wypłaty odszkodowania, firma może obciążyć kosztami pracownika.
 

Tekst sponsorowany